Vervanging brug Eekeringe

Goedemorgen, Wij zijn voornemens de brug nabij Eekeringe te vervangen. Via deze weg wil ik jullie informeren over het vergunningstraject dat wij hiervoor opstarten. Zodra wij vergunning hebben zal de brug vervangen worden door een reeds gekozen aannemer. Tegen die...

Verslag bestuursvergadering 12 april 2021

Op 20 april 2021 heeft het bestuur digitaal vergaderd. We hebben besproken: Op 17 mei 2021 is de ALV. Deze houden we definitief digitaal opdat deze door kan gaan. We combineren de stukken van 2020 en 2019. (De ALV van 2020 is niet doorgegaan. De stukken hiervoor zijn...