Gebiedsteam Steenwijk-Centrum

Gebiedsteam  Centrum / Torenlanden / Steenwijkerdiep /: laagdrempelig contact dichtbij huis 

Heeft u ideeën voor uw buurt? Vragen over uw woonomgeving? Of wilt u zaken onder de aandacht brengen? Dan kunt u terecht bij het gebiedsteam. Daarin zitten mensen van:

  • Woonconcept – de bewonersconsulent
  • Sociaal Werk De Kop – de buurtwerker
  • Politie Steenwijkerland – de wijkagent
  • Gemeente Steenwijkerland – de wijkboa en de gebiedscoördinator

U kunt zonder afspraak binnenlopen. De koffie/thee staat voor u klaar.

Wanneer:            Elke 4e woensdag van de maand
Waar:                    Wijkgebouw het Torennest
Tijd:                     van 15.30 uur tot 18.00 uur         

Aanwezigheid in de zomer
In augustus is het gebiedsteam niet aanwezig in het wijkgebouw. In september bent u weer van harte welkom!

Waarom een gebiedsteam?
Het gebiedsteam is er voor alle inwoners van de wijken Torenlanden, Steenwijkerdiep en het Centrum. U kunt bij het gebiedsteam terecht met vragen of ideeën over thema’s zoals wonen, welzijn, veiligheid of leefbaarheid. Omdat de gebiedspartners bij elkaar zitten, kunnen ze snel even overleggen en schakelen. Zo hoeft u uw verhaal maar een keer te doen. Gaat u liever een op een in gesprek met een van de gebiedspartners? Dat kan natuurlijk ook.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met 

Kristy van Oosterhout
Sociaal Werk de Kop
Buurtwerker
06 – 30 29 41 17
k.vanoosterhout@sociaalwerkdekop.nl
Lina van Veen
Gemeente Steenwijkerland
Gebiedscoördinator
06 – 11 19 85 28
lina.van.veen@steenwijkerland.nl

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op www.steenwijkerland.nl/gebiedsteams

Wie is de straatverbinder van mijn straat?


Straatverbinders

Contact

Stuur een mail naar: info@bvbinnendeveste.nl

Archief