Verslag bestuursvergadering 12 april 2021

Op 20 april 2021 heeft het bestuur digitaal vergaderd. We hebben besproken:

 • Op 17 mei 2021 is de ALV. Deze houden we definitief digitaal opdat deze door kan gaan. We combineren de stukken van 2020 en 2019. (De ALV van 2020 is niet doorgegaan. De stukken hiervoor zijn vorig jaar ook niet toegestuurd.)
  Er volgt een aparte uitnodiging voor de ALV met bijbehorende stukken en informatie over bestuur en nieuwe bestuursleden.
 • Ledenadministratie en contributie: Er is onderzocht of een incasso voor de leden een oplossing is voor een consequente betaling door alle leden. De kosten zijn hirbij hoger dan de baten. Dit doen we dus niet. Jan en Rienk zullen een mail maken voor alle leden over de contributie.
 • Kalverstraat: Gemeente en bestuursleden zijn bezig met verfraaiing van de Kalverstraat. Er zijn concrete plannen. Wijnand en Rene Gaal maken een presentatie voor op de ALV.
 • Straatverbinders: mede agv coronabeperkingen is het contact met straatverbinders en bestuur en de activiteiten van de straatverbinders op een laag pitje komen te staan. De contacten zijn deze week weer aangehaald tussen Jan Bomers en Kristy namens de straatverbinders en (interim)-voorzitter Rienk.
 • Handhaving overlast verkeer: de gemeente neemt dit serieus en heeft ons gevraagd welke punten en welke tijden zij m.n. aanwezig moeten zijn hiervoor.
 • Het verkeersvoorstel/inrijverbod in de avond van Onnastraat is rondgemaild naar omwonenden. De reacties en vragen hierbij waren divers waardoor er is besloten dat dit een fysieke bijeenkomst nodig maakt. De overlast wordt door iedereen herkend, de maatregelen waarbij bewoners zelf ook lasten krijgen staan voor bewoners ter discussie. Voorlopig blijft het bij een voorstel. Met projectleider van gemeente, Rene Binnenmars, is besproken dat dit na coronabeperkingen zal leiden tot een vervolgbijeenkomst, waarbij het doel blijft overlast tegengaan.
 • Brand Gasthuisstraat (pand nellie): hierbij is gebleken dat de bewoners van de gasthuisstraat behoefte hebben aan een evaluatie met gemeente, brandweer en politie (de veiligheidsregio). Er zijn veel vragen rondom onbekendheid van de ontsluitingsmogelijkheden en toegankelijkheid in het centrum. Ook bleek dat de waterdruk niet voldoende is – we zijn afhankelijk van natuurwater (gracht bij brand Gasthuisstraat) en tankwagens (brand Rechter). Dit is ook iets wat het bestuur voor het gehele centrum zorgen baart.
  Er is nu contact met Lina van Veen (wijkondersteuner). Er zal een bijeenkomst zijn voor gasthuisstraatbewoners waarna er in klein comité verder gesproken zal worden over de brandveiligheid (e.a. calamiteiten) voor bewoners. Edwin zal hier namens het bestuur bij aanwezig zijn.
  Het bestuur zal ook zelf reageren door onze zorgen hierover met de veiligheidsregio te delen. We kunnen (andere) brandweeroefening vragen in de binnenstad. Ook kennis en bouwkundige tekeningen nagaan , naast Steegjes/plattegronden toegankelijkheid etc.

Wie is de straatverbinder van mijn straat?


Straatverbinders

Contact

Stuur een mail naar: info@bvbinnendeveste.nl

Archief