Verslag bestuursvergadering 14 juni 2021

Bestuursvergadering 14-06-2021

 • Planning ALV
  Op 26-09, ‘s middags ALV en BBQ, reserveren DGkerk op zondagmiddag
 • Straatverbinders
  Korte lijn vanuit bestuur naar straatverbinders. Afstemmen wanneer de straatverbinders weer opstarten.
 • Project Kalverstraat
  Op korte termijn wordt de planning door de gemeente opgesteld.
  Op lange termijn: museum in spijkerstallen (ism hendrik de keijser organisatie)
  Scheer&Foppen terrein: moet bij herbouwen zicht op het pand Spijkervet laten.
 • Project afsluiting Onnastraat
  In krant stond bericht dat uitspraak zou zijn dat er camerabewaking komt. Er is hierover gesproken met de gemeente; ver camerabewaking en afsluiting is nog geen besluit genomen.
  Bestuur wil met gemeente een gezamenlijk bericht sturen naar achterban dat dit bericht in de krant niet correct is.
 • Belevingsmagazine
  Het bestuur was aanwezig bij oplevering Belevingsmagazine. Inbreng vanuit bestuur bij totstandkoming beperkte zich tot deelname in stuurgroep Binnenstad.
 • Stadscafé’s
  Gemeente wil een fysieke bijeenkomst en treft daarvoor de voorbereidingen. Planning volgt.
 • Brand Gasthuisstraat
  Gemeente gaat een evaluatie-bijeenkomst plannen. Daarbij zijn aanwezig René Gaal, als bewoner, en Edwin Leemhuis als vertegenwoordiger van de bewonersvereniging.
 • Stationsproject
  Geen nadere informatie binnengekomen.
 • Stuurgroep Binnenstad
  Vergadering is uitgesteld. Gemeente plant een nieuwe vergadering.

Wie is de straatverbinder van mijn straat?


Straatverbinders

Contact

Stuur een mail naar: info@bvbinnendeveste.nl

Archief