10 April: Grote opkomst bij ALV en wijkdiner

Algemene Ledenvergadering 10 april 2022 & Een gezellige diner

Het bestuur heeft een algemene ledenvergadering (ALV) uitgeschreven vanwege het feit dat door enkele wetswijzigingen voor verenigingen de statuten aangepast diende te worden. Uiteraard is het aan de leden of ze hier wel of geen akkoord voor geven.

René Gaal nam het woord en loodste de in grote getale aanwezige leden door de wijzigingen heen. De aangepaste statuten werden unaniem aangenomen door de leden.

Wim-Jan Renkema, bewoner van de Onnastraat, gaf bij de rondvraag aan een actieplan te hebben tegen de verkeersonveiligheid in de Onnastraat. Hij wil de nieuwe gemeenteraad hierover informeren. Mensen die zich bij hem aan willen sluiten konden zich schriftelijk opgeven.

Vervolgens werden de leden bijgepraat over diverse projecten waar onze verenging bij betrokken is en die plaatsvinden in onze wijk. Zo werd er gesproken over de ondergrondse containers voor de ondernemers, historische poortjes die in de stad terug dienen te komen in de vorm van gietijzeren werken, de geveltuintjes, Pollers, Brand en veiligheid, glasvezel, laadpalen en over de Kalverstraat & streetart.

Ook werden de leden bijgepraat over de wisseling van commissieleden binnen de activiteitencommissie en werd de leden gevraagd punten aan te dragen waar zij de komende 5 jaar aandacht voor willen. Deze input is nodig om een nieuwe wijkvisie te schrijven welke tijdens de volgende ALV in september 2022 in conceptvorm gepresenteerd zal worden.

Hienke Alberts (gemeente Steenwijkerland) hield vervolgens een presentatie over hoe het vernieuwde stadsmuseum eruit kan gaan zien en welke ideeën men heeft hoe dit te realiseren. Dit zelfde geldt voor het nieuwe museum Hildo Krop welke in de Spijkervetstallen gerealiseerd zal worden.

Na een uur luisteren werden we aangenaam verrast door de heerlijke geuren van Indonesisch eten welke door Indaanesia werd binnengebracht. De ruim 60 aanwezige leden hebben gezellig met elkaar bij kunnen bijpraten onder het genot van heerlijk eten en een drankje.

 

 

 

Wie is de straatverbinder van mijn straat?


Straatverbinders

Contact

Stuur een mail naar: info@bvbinnendeveste.nl

Archief